KUNNAT SIIVOUSPÄIVÄSSÄ

Elokuun 2024 Siivouspäivään ovat tähän mennessä ilmoittautuneet ja mahdollista lisäohjeistusta antaneet:

Kajaani, puistoalueet

Jos haluat kuntasi mukaan Siivouspäivään, ota yhteyttä: kati.repo@kreamhelsinki.fi

OSALLISTUMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Osallistujien ei tarvitse kirjoittaa erillistä lupahakemusta kunnalle, mutta heidän on mahdollisten erityisten kuntakohtaisten ehtojen lisäksi otettava huomioon nämä yleiset säännöt:

- myyjän tulee rekisteröityä ja ilmoittaa myyntipaikkansa Siivouspäivän nettisivuilla.
- myyntipaikkojen tulee sijaita ”kovilla” pinnoilla eli kivetyksillä, asfaltilla tai hiekkakäytävillä. Nurmikoita ei saa vahingoittaa.
- yleistä jalankulkua, liikennettä tai muuta alueen käyttöä ei saa haitata
- myyjä on vastuussa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle myyntipaikasta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta.
- myymättä jääneet tavarat ja roskat ovat jokaisen myyjän omalla vastuulla ja ne tulee korjata pois omalla kustannuksella heti tapahtuman jälkeen.
- julkisen liikenteen pysäkeille ja ajoteille ei saa laittaa myyntipistettä
- jalkakäytäville pitää jättää puolitoistametriä tilaa jalankululle
- myyjien toivotaan saapuvan paikalle julkisilla liikennevälineillä, ja autolla tulijoiden tulee noudattaa normaaleja pysäköimissääntöjä - viheralueille EI SAA TUODA MOOTTORIAJONEUVOJA

Hienoa jos kuntasi on mukana!