KOMMUNEN I STÄDDAGEN?

Hittills de följande kommunen har anmält att ta del i augusti 2023 Städdagen, med möjlig speciell anvisning: 

Kajaani, parkområder

Kemi, Kemin kauppatori, Marina Takalon katu, 26.8.2023 kl. 9-17

Lahti, Lahden Kauppatori, 26.8.2023 kl. 8-14 (OBS. Parkeringsplats för bakluckeloppis är med avgift, ytterligare information www.lahentori.fi) 

Rauma (OBS. Salutorget/Kauppatori, skolor, daghem och andra byggnader i stadens ägo är inte tillåten, ytterligare information www.rauma.fi) 

Om din kommun vill delta i Städdagen, vänligen kontakta: info@kreamhelsinki.fi

REGLER TIL DELTAGARE

Deltagare behöver inte skriva en separat tillståndsansökan, men de behöver att förväntas att beakta dessa regler:

- Säljare anmäler sig och annonserar sin försäljningsplats på Städdagens webbsida
- Försäljningsplatsen ligger på “hård” mark, alltså på sten lager, asfalt eller på sand. Gräsmattor får inte skadas.
- Fotgängare, trafik eller annan användning av området får inte störas
- Säljare ansvarar själv för möjliga skador på sin försäljningsplats till stad eller tredje part
- Säljare ansvarar för sina varor som inte blir sålda och ser till att de förs bort genast efter evenemanget

Bra om din kommun är inblandad!