KOMMUNEN I STÄDDAGEN?

Hittills de följande kommunen har anmält att ta del i vår 2023 Städdagen: Jokioinen, Pertunmaa och Taikayöntie (Huittinen, Urjala, Punkalaidun).  

Om din kommun vill delta i Städdagen, vänligen kontakta: info@kreamhelsinki.fi

REGLER TIL DELTAGARE

Varor kan säljas, till exempel hemma, på gatan, på gården, på kontoret, i klubbrummet och på idrotten. Större försäljningsställen kan sättas upp med hjälp av eget bostadsbolag, gata eller bostadsområde I bostader, på gatan eller med grannar. Dessa anvisningar gäller speciellt utomhusförsäljning.

Deltagare behöver inte skriva en separat tillståndsansökan, men de behöver att förväntas att beakta dessa regler:

- Säljare anmäler sig och annonserar sin försäljningsplats på Städdagens webbsida
- Försäljningsplatsen ligger på “hård” mark, alltså på sten lager, asfalt eller på sand. Gräsmattor får inte skadas.
- Fotgängare, trafik eller annan användning av området får inte störas
- Säljare ansvarar själv för möjliga skador på sin försäljningsplats till stad eller tredje part
- Säljare ansvarar för sina varor som inte blir sålda och ser till att de förs bort genast efter evenemanget

Bra om din kommun är inblandad!