KOMMUNEN I STÄDDAGEN?

Hittills de följande kommunen har anmält att ta del i maj 2024 Städdagen, med möjlig speciell anvisning: 

Hausjärvi

Janakkala

Kajaani, parkområder

Kemi, gågata

Nummela, Tuusantie, speciellt, stängt område

Raseborg, Raseborg stadshus parkeringsplats, Raseborgsvägen 37, Ekenäs, kl. 9-13

Rovaniemi, speciellt loppis område på salutorget, kl. 8-16

Om din kommun vill delta i Städdagen, vänligen kontakta: info@kreamhelsinki.fi

REGLER TIL DELTAGARE

Deltagare behöver inte skriva en separat tillståndsansökan, men de behöver att förväntas att beakta dessa regler:

- Säljare anmäler sig och annonserar sin försäljningsplats på Städdagens webbsida
- Försäljningsplatsen ligger på “hård” mark, alltså på sten lager, asfalt eller på sand. Gräsmattor får inte skadas.
- Fotgängare, trafik eller annan användning av området får inte störas
- Säljare ansvarar själv för möjliga skador på sin försäljningsplats till stad eller tredje part
- Säljare ansvarar för sina varor som inte blir sålda och ser till att de förs bort genast efter evenemanget

Bra om din kommun är inblandad!