Städddagen är en fest för återvinning. I Städdagen deltar betydande återvinnings- och insamlingsaktörer inom huvudstadsregionen. Osålda prylar kan hämtas till återvinningspunkter särskilt byggda för Städdagen.

Återvinningspunkterna finns utmärkta på samma karta som försäljningsplatserna och är öppna mellan kl. 12-18. Ifall du inte har tid att sälja under Städdagen kan du ändå delta genom att donera dina överlopps prylar och kläder till återvinning.

PS. Du kan också fundera på att skapa möjligheter för återvinning på din hemort genom att kontakta en lokal förening och locka med dem i utvecklingen. Ifall ditt husbolag har som vana att då och då organisera en gemensam sopinsamling på gården kan du föreslå Städdagen som en passande tidpunkt.

Återvinningsstationer 

RÖDBERGEN - Gamla kyrkoparken

Siivouspäivän vaate- ja lumppukeräys, Kierrätyskeskus 

TÖLÖ - Hesperiaparken

Siivouspäivän vaate- ja lumppukeräys, Kierrätyskeskus 

BERGHÄLL - Brevid Kallio Gymnasium

Siivouspäivän vaate- ja lumppukeräys, Kierrätyskeskus

MYRBACKA - Myrbackaleden

Siivouspäivän vaate- ja lumppukeräys, Kierrätyskeskus

Läs mera om återanvändnings operatörer här