Attention! Återanvändningspunkter ska inte organiseras i Augusti 2022.


Städddagen är en fest för återvinning. I Städdagen deltar betydande återvinnings- och insamlingsaktörer inom huvudstadsregionen. Osålda prylar kan hämtas till återvinningspunkter särskilt byggda för Städdagen.

Återvinningspunkterna finns utmärkta på samma karta som försäljningsplatserna och är öppna mellan kl. 12-18. Ifall du inte har tid att sälja under Städdagen kan du ändå delta genom att donera dina överlopps prylar och kläder till återvinning.

PS. Du kan också fundera på att skapa möjligheter för återvinning på din hemort genom att kontakta en lokal förening och locka med dem i utvecklingen. Ifall ditt husbolag har som vana att då och då organisera en gemensam sopinsamling på gården kan du föreslå Städdagen som en passande tidpunkt.