VAD ÄR STÄDDAGEN?

Städdagen är festdag för vänner av loppmarknader och återvinning och ändrar städer och kvarter till stora loppmarknader och marknadsplatser. Idén är att underlätta återvinning och att skapa livlig och ansvarsfull stadskultur.

Vem som helst kan sälja sina varor på gator, trädgårdar eller hemma och shoppa sig dagens bästa fynd.

Det finns ingen officiell arrangör för evenemanget, varje deltagare är arrangör för sitt eget försäljningsevenemang. Var och en ansvarar även för städning av sitt eget ställe.

NÄR ÄR STÄDDAGEN?

Följande gång ordnas Städdagen 24.8.2024. Samla ihop dina onödiga saker och förbered dig för att återvinna!

VAR ARRANGERAS STÄDDAGEN?

Var som helst i världen! Gruppen bakom Städdagen arbetar i Helsingfors men du kan delta i Städdagen var som helst.

VEM KAN SÄLJA I STÄDDAGEN?

Städdagen ordnas speciellt for privata personer. Också icke vinstdrivande organisationer kan delta i Städdagen, i detta fallet kontrollera villkor från info@kreamhelsinki.fi. Städdagen är inte för professionella loppmarknadsföretagare eller försäljare som säljer nya varor utan ett speciellt avtal.

Företag och andra vinststrivande organisationer ska avtala om att delta i Städdagen och använda Siivouspäivä namnet, logotypen och annat material. Denna typ av samarbete har en avgift som används för att tillverka Städdagen. Om du är intresserad av samarbete mellan företag, kontakta info@kreamhelsinki.fi

HUR KAN JAG ANMÄLA MIG?

Du kan annonsera din försäljningsplats på kartsidan. Det är inte obligatoriskt att annonsera din plats om du har din loppmarknad hemma eller i något annat privat utrymme, men det är rekommenderat, eftersom människor då lättare kan hitta din loppmarknad.

VAR KAN JAG SÄLJA?

Du kan sälja varor till exempel hemma, på gatan, ute på gården, i ditt arbetsrum eller på en idrottsplats. Du kan arrangera större försäljningsplatser med andra i din bostad, på gatan eller med dina grannar.

Beakta andra människor, regler i din stad och säkerhetsregler när du väljer försäljningsplats. Om du har din loppmarknad på gården utanför ditt eller ett annat höghus, tala med bostadsaktiebolaget i fråga på förhand.

Du behöver inte skriva en separat tillståndsansökan, men förväntas att beakta Byggnadskontorets regler:

  1. Säljare anmäler sig och annonserar sin försäljningsplats på Städdagens webbsida
  2. Försäljningsplatsen ligger på “hård” mark, alltså på sten lager, asfalt eller på sand. Gräsmattor får inte skadas.
  3. Fotgängare, trafik eller annan användning av området får inte störas
  4. Säljare ansvarar själv för möjliga skador på sin försäljningsplats till stad eller tredje part
  5. Säljare ansvarar för sina varor som inte blir sålda och ser till att de förs bort genast efter evenemanget

VAD KAN JAG SÄLJA I STÄDDAGEN?

Du kan sälja begagnade saker som kläder, möbler, fågelbon, cyklar, leksaker, böcker och serietidningar.

Städdagen är inte för professionella loppmarknadsföretagare eller handlare av nya varor. Det är förbjudet att använda Städdagens webbsida för att annonsera företaget eller sälja produkter.

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN SÄLJER?

Allmänna regler för loppmarknader:

  • Prissätt smart och kom ihåg förhållandet mellan pris och kvalitet
  • Sälj rena produkter
  • Ta med växelpengar
  • Förbered dig för regn (ta med till exempel påsar)
  • Återvinn varor som inte blir sålda

VAD SKA JAG GÖRA MED SAKER SOM INTE BLIR SÅLDA?

Du kan ge bort saker gratis om du vill. Under Städdagen kand det finnas också återvinningspunkter och -bilar i Helsingfors, dit du kan ta produkter som inte blivit sålda. Lägen och mer information av återanvändningspunkterna finner du i sektionen “Återanvändningsplatser”.

Varje säljare ansvarar för sina egna saker och städar upp efter sig. Ta inte sådana saker ut, som du inte kan städa bort.

KAN JAG ANVÄNDA STÄDDAGENS LOGO I MARKNADSFÖRING AV MIN FÖRSÄLJNINGSPLATS?

Privata personer kan använda Städdagens namn och logo i samband med evenemanget.

Det är förbjudet att använda Städdagens namn eller logo under andra dagar och i marknadsföring av företag utan lov.