EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus täällä) mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Yhteismaa ry (”Yhteismaa”)
Y-tunnus: 2520758-5
Postiosoite: Iso Roobertinkatu 41, 00120 Helsinki


2. TIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA SÄILYTTÄJÄT

Tietoja käsitellään tai säilytetään lisäksi ulkopuolisissa palveluissa Amazon Web Services ja Mail Chimp (vain sähköpostiosoitteet). Kaikki nämä palvelut noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojaavat tiedot korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti.

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Pauliina Seppälä
Sähköpostiosoite: pauliina@yhteismaa.fi


4. REKISTERIN NIMI
Siivouspäivä-palvelun asiakasrekisteri

5. KERÄTTÄVÄT TIEDOT, TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTEET


Yhteismaa pyytää käyttäjiltä vain alustan toimivuuden kannalta välttämättömiä tietoja. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Yhteismaan ja palvelun käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon sen sopimuksen mukaan, joka syntyy kun käyttäjä käyttää palvelua ja hyväksyy samalla sen käyttöehdot. Rekisteriin tallennetaan asiakkuuteen ja palvelun käyttöön liittyviä yhteystietoja kuten nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjien viestit palvelussa tallentuvat palvelun tietokantaan, ja näin syntyvää tietoa käytetään palvelun kehittämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.

Kaikilta sisäänkirjautuneilta tallennetaan rekisteriin käyttäjätunnus sekä salasana.

Yhteystietoja käytetään myös viestimiseen perustuen yleishyödyllisen yhdistyksen oikeutettuun etuun ylläpitää suhdetta käyttäjäyhteisöön. Viestit koskevat pelkästään Siivouspäivä-palvelua, emmekä käytä niitä esimerkiksi kaupallisten yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostamiseen tai myy osoitteita eteenpäin.

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Emme hanki käyttäjistä muita tietoja.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Yhteismaa ei säännönmukaisesti luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn suostumusta eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhteismaa ei myy käyttäjien tietoja eteenpäin.


Liiketoimintakaupan seurauksena Yhteismaa voi kuitenkin siirtää tietoja liiketoiminnan ostajalle, joka sitoutuu käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuille henkilöille annetaan ohjeet järjestelmän asianmukaisesta käytöstä. Tietojärjestelmien käyttöoikeus annetaan ainoastaan niille henkilöille, joilla työtehtäviensä vuoksi perusteltu tarve järjestelmän käyttöön.

8. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET


Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen itseään koskevan tiedon korjaamista, oikeus tietojen poistamiseen, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen jonkun käyttötarkoituksen suhteen, joidenkin tietojen keräämisen ja jonkun käyttötarkoituksen vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Mahdolliset pyynnöt pauliina@yhteismaa.fi

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ


Siivouspäivä -palvelu käyttää ns. evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston käyttöä kuvaavien tietojen (esim. kävijöiden IP-osoite, selaintyyppi, vieraillut sivut ja käyntiajankohta) seuraamiseen ja tallentamiseen. Yhteismaa käyttää evästetietoja sivujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeiden avulla käsitellyt ja kerätyt tiedot eivät ole yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevia tietoja, eikä niitä myöskään yhdistetä tällaisiin tietoihin.


Useimpien selainten asetuksista voidaan estää evästetiedostojen käyttö. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että osa palvelun toiminnoista ei toimi asianmukaisesti tai ollenkaan.

10. TIETOJEN KÄSITTELYAIKA

Tietoja säilytetään 5 vuotta, minkä jälkeen käsittelyperuste arvioidaan uudelleen ja tiedot joko poistetaan tai säilytetään.